Otwórz ranking w nowym oknie

2017
Turniej:
B
i
e
l
s
k
o
-
B
i
a
ł
a
S
o
s
n
o
w
i
e
c
O
s
t
r
a
v
a
J
a
s
ł
o
S
o
s
n
o
w
i
e
c
O
p
o
l
e
K
r
a
k
ó
w
B
a
r
d
e
j
o
v

(
S
ł
o
w
a
c
j
a
)
D
o
m
a
s
z
e
k

(
W
ę
g
r
y
)
S
o
s
n
o
w
i
e
c
B
y
t
o
m
T
u
c
h
ó
w
S
o
s
n
o
w
i
e
c
S
k
a
ł
a
W
o
l
b
r
o
m
W
i
s
ł
a
K
r
a
k
ó
w
K
ą
t
y

W
r
o
c
ł
a
w
s
k
i
e
S
o
s
n
o
w
i
e
c
B
o
c
h
n
i
a
M
a
g
d
e
b
u
r
g

(
N
i
e
m
c
y
)
W
o
l
b
r
o
m
Ł
ó
d
ź
B
y
t
o
m
Z
a
k
o
p
a
n
e
S
o
s
n
o
w
i
e
c
W
a
r
s
z
a
w
a
R
z
e
s
z
ó
w
K
r
a
k
ó
w
R
u
m
u
n
i
a
G
d
a
ń
s
k
S
o
s
n
o
w
i
e
c
M
y
s
ł
o
w
i
c
e
B
y
t
o
m
B
o
c
h
n
i
a
K
i
e
l
c
e
Punkty
Data:
I
08
II
12
II
25
III
04
III
05
III
11
III
18
III
25
IV
01
IV
09
IV
10
IV
29
V
14
V
14
V
27
V
28
VI
03
VI
03
VI
11
VI
18
IX
02
IX
17
IX
23
X
07
X
21
X
22
X
28
X
28
XI
11
XI
18
XI
18
XI
19
XI
26
XII
02
XII
10
XII
17
Msc
Nazwisko i imię
Rok ur.
                                                                       
1
2005
1
 
3
2
 
1
3
 
3
 
1
1
   
1
   
1
 
2
 
1
2
 
1
 
1
 
1
 
1
     
1
 
544.50
2
2008
2
   
2
   
1
 
1
                   
3
 
1
   
2
   
1
2
1
   
1
3
1
1
467.50
3
2005
     
3
1
 
2
 
3
 
2
1
1
 
2
 
2
 
2
   
2
2
 
3
 
2
 
2
2
   
2
3
2
1
439.00
4
2006
 
1
2
3
 
1
 
3
2
 
1
1
1
 
1
       
1
3
1
1
2
                       
436.00
5
2008
       
1
       
2
   
2
 
2
     
3
2
 
2
         
3
1
1
   
1
 
1
 
280.50
6
2006
     
2
   
2
2
1
   
2
   
3
   
3
     
1
   
3
     
1
             
266.75
7
2006
         
3
   
3
   
1
   
1
       
2
 
1
           
3
     
1
 
1
 
249.50
8
2005
         
3
3
             
1
3
 
2
     
1
3
           
2
       
1
 
222.00
9
2009
                         
1
3
     
1
3
 
2
         
1
     
1
2
     
132.00
10
2006
           
3
       
3
1
 
3
           
3
                   
1
 
1
 
131.25
11
2007
                   
3
     
1
2
         
3
   
3
             
3
 
2
 
127.00
12
2005
     
1
 
2
         
1
1
 
2
                                         
107.00
13
2006
           
2
             
2
       
3
 
1
                           
100.00
14
2007
                 
2
               
3
   
3
         
3
2
   
1
3
 
3
 
93.00
15
2005
     
2
             
1
   
1
                                         
67.00
15
2009
                           
1
           
1
                       
2
 
67.00
17
2006
 
3
   
3
       
2
       
3
           
3
                   
3
 
3
 
66.25
18
2009
 
2
   
2
       
2
       
1
           
3
                       
2
 
64.50
19
2007
           
1
 
2
         
3
                                         
63.50
20
2008
2
             
3
                       
2
                           
58.75
21
2006
           
2
       
2
   
3
                                         
53.50
21
2007
           
2
 
2
         
3
                                         
53.50
23
2008
                           
2
     
1
           
2
         
1
   
3
 
41.50
24
2005
                           
3
           
2
         
2
               
39.25
25
2008
           
2
             
2
           
3
                           
38.75
26
2010
                                                                   
3
 
17.50
27
2006
                                                                   
3
 
8.75
27
2008
                                         
3
                           
8.75
29
2005
                           
1
                                         
7.00
30
2008
                           
3
                                         
3.50
31
2005
                           
2
                                         
2.50