Ranking dzieci za rok 2016

2016
Turniej:
B
i
e
l
s
k
o
-
B
i
a
ł
a
S
o
s
n
o
w
i
e
c
S
o
s
n
o
w
i
e
c
K
a
r
v
i
n
a

(
C
z
e
c
h
y
)
O
s
t
r
a
v
a

(
C
z
e
c
h
y
)
D
o
b
r
a

(
C
z
e
c
h
y
)
K
r
a
k
ó
w
O
s
t
r
a
v
a

(
C
z
e
c
h
y
)
O
p
o
l
e
S
o
s
n
o
w
i
e
c
W
o
l
b
r
o
m
D
o
m
a
s
z
e
k

(
W
ę
g
r
y
)
M
y
s
ł
o
w
i
c
e
B
a
r
d
e
j
o
v

(
S
ł
o
w
a
c
j
a
)
S
o
s
n
o
w
i
e
c
B
o
c
h
n
i
a
T
u
c
h
ó
w
S
o
s
n
o
w
i
e
c
W
o
l
b
r
o
m
W
a
r
s
z
a
w
a
Z
a
b
i
e
r
z
ó
w
B
y
t
o
m
K
r
a
k
ó
w
B
y
t
o
m
B
o
c
h
n
i
a
W
o
l
b
r
o
m
Ł
ó
d
ź
B
o
c
h
n
i
a
Z
a
k
o
p
a
n
e
S
o
s
n
o
w
i
e
c
J
a
s
t
r
z
ę
b
i
e

Z
d
r
ó
j
S
o
s
n
o
w
i
e
c
W
o
l
b
r
o
m
K
r
a
k
ó
w
R
y
b
n
i
k
M
y
s
ł
o
w
i
c
e
B
y
t
o
m
B
o
c
h
n
i
a
Punkty
Data:
I
09
I
17
II
07
II
13
II
21
II
27
II
28
III
05
III
12
III
13
III
17
IV
02
IV
03
IV
09
IV
10
IV
16
V
07
V
08
V
14
V
15
V
21
V
28
VI
12
VI
12
VI
19
IX
18
X
01
X
13
X
15
X
16
XI
06
XI
06
XI
10
XI
12
XI
20
XI
27
XII
04
XII
11
Msc
Nazwisko i imię
Rok ur.
                                                                           
1
Gil Mikołaj
2006
2
1
1
2
 
1
1
2
2
 
2
2
 
3
1
1
1
 
1
1
 
1
 
1
2
1
1
1
1
     
1
1
2
1
1
1
807.00
2
Sałek Natalia
2005
3
2
3
   
3
1
2
1
 
1
 
2
2
 
1
2
3
1
 
2
     
1
3
3
1
1
 
1
 
1
1
 
2
2
1
555.25
3
Kiwior Piotr
2004
1
     
3
 
3
     
1
1
       
3
 
1
         
1
2
 
1
       
1
2
 
2
 
1
436.00
4
Błasik Wiktor
2004
3
         
2
 
1
 
2
 
3
   
1
1
 
3
   
1
   
2
2
1
                 
1
1
427.00
5
Rdest Karol
2006
2
 
1
         
1
 
1
1
 
1
 
2
   
2
   
1
     
1
 
2
       
2
2
 
3
 
1
424.00
6
Woźniczko Nadia
2008
1
 
1
     
1
 
3
1
1
 
1
 
1
1
   
1
     
2
 
1
1
     
1
   
2
1
     
1
419.50
7
Kiwior Maciej
2006
3
                 
1
 
2
3
 
1
   
1
         
2
1
 
1
       
1
2
 
1
   
313.00
8
Banyś Filip
2005
           
2
 
2
 
2
   
3
 
1
2
 
1
         
3
1
 
1
       
1
3
 
2
 
2
311.00
9
Kałwa Anna
2006
                   
3
2
     
3
   
1
         
1
1
           
1
1
     
1
256.50
10
Duch Szymon
2005
           
2
     
3
     
1
 
1
1
1
           
1
 
1
     
1
1
   
3
 
1
256.00
11
Gorgoń Damian
2004
   
1
   
3
3
         
3
   
2
3
2
2
 
3
       
2
 
2
       
2
2
 
3
 
3
235.50
12
Maślisz Miłosz
2006
2
 
1
         
3
 
2
     
1
1
   
1
   
1
     
2
           
1
   
3
   
229.25
13
Węglarz Wiktoria
2008
                             
2
 
1
           
2
1
 
2
       
2
   
1
 
1
182.00
14
Galicka Natalia
2005
           
3
             
2
2
3
2
2
           
2
 
1
       
2
2
     
3
159.50
15
Broczkowski Adam
2007
3
 
1
1
       
3
 
3
       
1
   
3
     
2
 
3
   
1
       
3
       
2
152.50
16
Januszek Wojciech
2006
 
2
1
3
           
2
       
1
 
1
2
2
         
3
           
2
 
3
   
2
151.25
17
Łukasik Emilia
2007
   
2
           
3
         
1
 
1
2
         
3
   
3
       
3
2
     
1
130.25
18
Zyś Roksana
2008
                   
2
     
3
   
2
3
           
1
 
1
     
2
1
       
3
128.75
19
Zając Natalia
2006
           
3
   
3
       
2
2
 
1
       
3
 
2
2
 
3
 
3
     
3
     
2
126.75
20
Myszor Wiktor
2004
                   
2
     
1
2
   
2
           
2
 
3
       
3
         
97.25
21
Banyś Jakub
2009
                   
2
2
                         
2
           
3
       
3
90.50
22
Krężel Nela
2007
   
2
           
3
       
3
3
 
2
2
           
2
 
1
 
3
             
3
85.50
23
Gamrot Jakub
2008
                   
2
       
1
   
1
               
2
       
1
       
2
84.00
24
Zając Kamil
2009
                 
1
1
     
1
2
 
2
             
1
     
2
   
1
       
3
83.25
25
Waszkiewicz Kacper
2005
                 
1
3
 
3
 
2
2
   
3
           
3
 
2
                   
73.75
26
Broczkowski Artur
2005
   
1
             
3
                     
2
 
2
   
1
                 
2
72.50
27
Filus Mateusz
2004
                   
3
       
3
3
               
3
 
2
       
1
         
71.50
28
Pokorski Paweł
2007
                             
2
 
2
3
           
3
 
2
                 
3
71.25
29
Bichta Julia
2008
                   
1
                           
2
 
1
       
2
         
69.00
30
Filus Dawid
2008
                   
3
                           
2
 
3
       
1
       
2
64.00
31
Motłoch Krystian
2008
                   
3
                         
2
   
3
                 
2
55.25
32
Pandel Anna
2008
                   
3
             
1
                                     
38.50
33
Pluta Karolina
2004
                   
2
         
3
 
1
                                     
37.50
34
Dudek Konrad
2004
                           
2
3
   
3
                   
3
               
26.00
35
Wójcik Marcel
2007
                   
3
                                                   
3
21.00
36
Szpuga Franciszek
2009
                                                 
3
                       
17.50
37
Żyła Aleksandra
2008
                                                               
3
       
2
14.25
38
Pluta Jakub
2005
                           
2
     
3
                                     
11.25
39
Trepka Zofia
2009
                 
1
3
                                                     
8.75
40
Sierpińska Sara
2009
                   
2
                                                     
5.00
41
Tracz Paweł
2005
                   
3
                                                     
3.50
41
Wojas Jakub
2005
                                                               
1
         
3.50
43
Nowak Antoni
2009
                   
3
                                                     
1.75
43
Rutkowski Michał
2009
                                                               
3
         
1.75